2011 | editorial design, data visualization and cover photograph

Ekoyapı – Magazine on Ecological Buildings – a publication of Turkish Green Building Council. 120 pages, recycled paper.

Ekoyapı (Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği yayın organı) için yayın tasarımı, infografik, kapak fotoğrafı. 120 sayfa, geri dönüştürülmüş kağıda.