Adaletin Ölçüsü: Cerîde-i Adliye Kapaklarını Yorumlamak

Ömer Durmaz’ın küratörlüğünü yaptığı “Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bilginin Görselleştirilmesi” …

Gráphagos: Memetik Evrim Grafik Tasarımı Açıklar mı?

2010’da yarattığım evrimsel grafik tasarım programı Gráphagos hakkında ilk Türkçe yazımı Manifold için yazdım. Yazıda programın ayrıntılarından…

2015 Genel Seçiminin İletişim Yönergeleri

Kurumlar dış dünyayla ve çalışanlarıyla sözlü/yazılı/görsel iletişimlerini, iletişim stratejistleri ve görsel iletişim tasarımcıları tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde…

Özgecilik Açıkları

Özgecilik (ya da diğerkâmlık, İng. altruism), kendi çıkarını gözetmeksizin başkalarına yardım etme durumuna verdiğimiz isim. Çok doğal ve…

evo_dencemond

What Is Evolution? — Evrim Nedir?

Another project of mine for “public understanding of science”. I intended this to be a web flyer…

Üçlü Sarmal: Gen, Organizma ve Çevre

Richard C. Lewontin eseri Üçlü Sarmal: Gen, Organizma ve Çevre incelemesi Tübitak Popüler Bilim Kitapları’ndan Türkçesi yeni…

İlk Felsefe Üzerine Düşünmeler

René Descartes eseri İlk Felsefe Üzerine Düşünmeler (Meditationes de prima philosophia) incelemesi “Düşünüyorum, öyleyse varım” sözü, eleştirel…

DMCA.com Protection Status © 2017 Deniz Cem Önduygu