Hanehalkı Dağılımları

“Hanehalkı Dağılımları”, her il için konut binalarının inşa yıllarına, kat sayılarına ve mülkiyet durumlarına göre hanehalkının nasıl dağıldığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, 81 ilde örnekleme yöntemiyle seçilmiş yaklaşık 2.2 milyon haneden toplanan bilgiyle oluşturulan Nüfus ve Konut Araştırması’nı temel alıyor.
Bu başlıklar için birer ortalama sayı yerine ayrıntılı dağılımlar vererek, her il için ufak hikâyeler sunuyor. Ayrıca illerin Türkiye üzerindeki konumlarını, toplam nüfuslarını, köy-şehir nüfusu dağılımlarını da gösteriyor. Böylece yatay eksende her başlık için iller arasında karşılaştırma yapabiliyorken, dikey eksende de her ilin kendi durumunu konut ve nüfus bağlamında daha ayrıntılı okuyabiliyoruz.
Bu yapıt 2016 yılında VitrA ile Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: Geç Olmadan Eve Dön” başlıklı sergi için yapılmıştır.

KÜRATÖR Cem Sorguç
SERGİ KOORDİNATÖRÜ Pelin Derviş
SERGİ TASARIMI cm mimarlık & Future Anecdotes Istanbul


Fotoğraf: Sahir Uğur Eren (detay)
Fotoğraf: Sahir Uğur Eren (detay)


DMCA.com Protection Status © 2024 Deniz Cem Önduygu